Luotetuin DNA-testauksen asiantuntija

Yli 3 miljoonaa tehtyä DNA-testiä

mobiili    maa:

 1. Isyystesti
 2. Isyystesti ennen lapsen syntymää
 3. Alkuperätestit
 4. Sisaruustesti • Teet DNA-testin painavista syistä, joten kannattaa varoa halpatuotantotestejä ja luottaa laatuun.


 • 100 % tarkkaa DNA-testausta, kaikki näytteet testataan kahdesti.
  Lue lisää
 • Isyystestauksen koko prosessi avattuna
  Lue lisää

 • DNA-testaukseen tarvitaan testattavan henkilön suostumus?
  Lue lisää

DNA-alkuperätestien UKK

Kuinka testi toimii?

DNA-alkuperätesteissä tutkitaan ihmisen DNA:sta alueita, jotka siirtyvät vanhemmilta lapsille lähes koskemattomina sukupolvelta toiselle. Paternaalisessa testissä analysoidaan Y-kromosomia, joka saadaan isältä ja siirtyy eteenpäin pojalle. Maternaalisessa testissä analysoidaan mitokondrioiden DNA:ta (mtDNA), joka siirtyy äidiltä kaikille hänen jälkeläisilleen.

On viitteitä siitä, että analysoimalla molemmat DNA-alueet, sekä maternaalinen että paternaalinen tausta voidaan jäljittää jopa ensimmäisten maapalloa asuttaneiden ihmisten tasolle. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että nykyihminen kehittyi Afrikassa noin 130 000 – 400 000 vuotta sitten ja alkoi levitä uusille alueille.

Tämän leviämisen aikana alkoi syntyä pieniä eroavaisuuksia Y-kromosomeissa ja mtDNA:ssa eri puolille maapalloa levittäytyneissä ryhmissä. Kannamme näitä omassa DNA:ssamme, minkä vuoksi kehittyneellä testauksella voidaan löytää lisätietoa muinaisesta maantieteellisestä alkuperästä. Testin tekeminen vaatii vain kivuttoman ja nopean näytteenoton vanupuikolla posken sisäpinnalta.

Mitä tulokset voivat kertoa?

Testimme selvittää, mihin haploryhmään kuulut maternaaliselta ja/tai paternaaliselta puolelta. Haploryhmä tarkoittaa populaatiota, jonka edustajilla on yhteisiä yleisiä markkereita DNA:ssaan ja joka tyypillisesti sijoittuu tiettyyn maantieteelliseen paikkaan.

Samalla kun selvitämme oman yksilöllisen haploryhmäsi, esitämme kuvaukset relevanteista populaatioista ympäri maailman, missä saman väestöryhmän jäseniä asuu ja joita voit pitää "geneettisinä sukulaisinasi".

Lisäksi toimitamme sinulle tarkat DNA-markkerit, joista haploryhmäsi on selvitetty, joten voit käyttää tätä dataa myös jatkotutkimusten tekemiseen. Tätä varten löytyy paljon erilaisia tietokantoja ja foorumeita, joista voit löytää lisätietoa.

Kauanko testaamiseen kuluu aikaa?

Testaus vie pisimmillään noin pari kuukautta molemmassa testissä.

Kertooko testi kansallisuuteni?

Testissä selvitetään todennäköiset maantieteelliset alkuperäalueet, eikä se kerro mikä kansallisuutesi on. Kansallisuuden määrittää myös monet muut geneettisistä tekijöistä riippuvat asiat, kuten sosiaaliset ja poliittiset kuviot.

Mitä haploryhmä tarkoittaa?

Haploryhmä on ihmispopulaatio, jonka edustajilla on yhteisiä markkereita DNA:ssaan ja joka sijoittuu yleensä samalle maantieteelliselle alueelle. Henkilöt, joilla on sama haploryhmä, voivat jäljittää juurensa samaan esi-isään, jolta DNA-markkerit alunperin tulivat.

Kertovatko tulokset prosenttiosuuksia alkuperäprofiilistani?

Maternaalinen ja paternaalinen testi kertovat yksityiskohtaista tietoa maternaalisesta ja/tai paternaalisesta alkuperästäsi. AncestrybyDNA™-testimme keskittyy muihin tekijöihin sukulinjassasi, kuten suvussa olleisiin puolisoihin.

Pitääkö vanhempieni antaa heidän DNA-näytteensä testiä varten?

Oma DNA:si sisältää tietoa, joka on alkuperäsi kannalta paljastavaa. Voimme analysoida DNA-näytteesi ja määrittää molemmat, sekä maternaalisen, että paternaalisen puolesi, jos olet mies. Kaikkien naisten näytteistä maternaalinen alkuperätieto löytyy, mutta paternaalisen alkuperän selvittämiseen tarvitaan Y-kromosomia, jolloin näytteen antajaksi tarvitaan miespuolinen henkilö (veli). Koska veljeltä löytyy sama mtDNA kuin siskolta, hän voi tehdä molemmat testit (paternaalinen ja maternaalinen) siskonsa puolesta.

Vahvistaako testi juutalaisen alkuperäni?

Jotkut haploryhmät sisältävät juutalaista alkuperää. Juutalaisuuteen sisältyy kuitenkin monia sosiaalisia ja poliittisia näkökulmia, joten DNA-testi yksin ei voi määrittää henkilön juutalaista alkuperää.

Voinko olla sukua merkittävälle henkilölle?

Joiltakin muinaisilta ja uudemman ajan historian merkkihenkilöiltä on testattu heidän haploryhmänsä DNA-testillä. Tällaisia henkilöit ovat muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Thomas Jefferson, Wrightin veljekset ja Romanovin perhe. Jos haploryhmääsi kuuluu tunnettuja henkilöitä, nämä listataan tuloksissasi.

 

 

Tietoja isyystestistä   |    DNA testauspalvelut   |    Yleiset kysymykset   |    Tietoa yrityksestä   |    Ota yhteyttä   |    Etusivu        

Checkout - Oma maksutapa kaikille